Terapi

Når du kommer i terapi hos mig, vil jeg tage udgangspunkt i dig og din situation lige her og nu. Nærvær, kontakt, anerkendelse og tillid er de vigtigste parametre i terapien. Disse parametre er med til, at du kan føle dig set og hørt, og samtidig sker helingen af uforløste blokeringer og traumer i nærværet og kontakten.

Jeg bruger en række virksomme metoder, hvor jeg inddrager krop, psyke og intellekt. Det vil sige en holistisk tilgang, da jeg tror på og personligt har erfaret, at krop, psyke og intellekt hænger uløseligt sammen og hele tiden påvirker hinanden.

Lande nervesystemet
Jeg kan hjælpe dig med at afdække dine problematikker på en nænsom og effektiv måde ved hjælp af forskellige metoder, bl.a. enkelte af principperne fra SE  (somatic experiencing) og Peter Levine. Jeg bruger ressourcer til at komme igennem svære ting og episoder og har fokus på at lande nervesystemet.

Spændinger i kroppen
Når du udsættes for chok og traumer, sætter det sig som spændinger i kroppen, helt ind i den mindste celle. Hvis du står i en farefuld eller ligefrem livstruende situation, vil du på et instinktivt niveau reagere med enten at kæmpe, flygte eller stivne (fight, flight or freeze). Ved at arbejde terapeutisk på både det instinktive, det kognitive og det kropslige niveau kan chok og traumer gradvist blive forløst på en nænsom og effektiv måde.

Gestaltterapi
Vi tager udgangspunkt i nuet, hvordan du har det lige nu, hvad din situation er, hvad der fylder for dig her og nu. Jeg kan hjælpe dig med at få helet uafsluttede temaer, situationer, følelser, osv., så du kan blive fri til at handle og gøre noget andet, end du plejer. Sammen kan vi finde de uhensigtsmæssige mønstre, tanker og overbevisninger, der spænder ben for dig i dit (kærligheds)liv. Dernæst arbejder vi med at få skabt nogle nye overbevisninger, som vil gavne dig på din vej til at få mere glæde og kærlighed ind i dit liv.

Kropsterapi
Kroppen er fuld af visdom. Den sender dig hele tiden signaler i form af forskellige fornemmelser, både når du har det godt og når du har det mindre godt. Du kender sikkert til at mærke en boblende glæde, når du stråler og er i harmoni, en knugende, trykkende fornemmelse, hvis du f.eks. har sagt til ja noget, du burde have sagt nej til, eller hvis du er vred eller fyldt med sorg. Alt hvad du ikke får sagt fra overfor, lagres som spændinger, traumer og blokeringer helt ind i den mindste celle i din krop. I terapien kan disse fortrængte spændinger gradvist blive forløst på en nænsom måde ved hjælp af forskellige metoder.

Jeg vil spørge ind til din krop, de fornemmelser, du mærker og have fokus på det, din krop fortæller dig. I terapien anvender jeg forskellige fysiske øvelser, visualiseringer og diverse andre metoder, der hjælper dig til at løsne op for blokeringer og traumer fra fortiden.